Jasličková pobožnosť


 


Drahí farníci,

ani tento rok nám nie je umožnené stretnúť sa v radosti pri jasličkovej pobožnosti. To nám ale neprekáža, aby sme spojili svoje srdcia a zaspievali narodenému Pánovi piesne. Srdečne Vás preto pozývame duchovne sa spojiť zajtra 25.12. 2021 o 14.00 hod pri pozeraní vianočného videa, ktoré s láskou prichystali deti našej farnosti spolu so svojimi rodičmi. Video si môžete pozrieť na farskom kanáli youtube  a bude prístupne aj tu:

https://mojeskalite.sk/vianoce2021/