Nedeľa Svätej rodiny

COVID-19: Sv. omše slúžime v režime OP (očkovaní a prekonaní) s maximálnou kapacitou 30 osôb. Počas týždňa nebude potrebné prihlasovanie, nakoľko účasť veriacich býva nižšia. Na nedeľné sv. omše budeme pozývať veriacich podľa pľacov, ako sú zaradené v zozname upratovacích skupín. Prosíme veriacich, ktorí sa chcú danej sv. omše zúčastniť, aby sa nahlásili vedúcej upratovacej skupiny, aby sa dodržalo číslo 30 veriacich.
Na sv. omše pozývame:
Sobota 1.1. 2021 o 07:05 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č.4 (od Kravjory, od Labasa, Kolónia).
Sobota 1.1.2021 o 10:00 pozývame 30 veriacich z obecného úradu a prevádzok obce. Pri sv. omši budeme vyprosovať dary Ducha Svätého pre nový občiansky rok.
Nedeľa 2.1. o 07:05 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č.23 (Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu).
Nedeľa 2.1.2021 o 10:00 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č.15 (Čanecký potok, Briežok).

Rozdávanie sv. prijímania: Všetkým , ktorí máju záujem a túžbu prijať Pána, budeme individuálne rozdávať Eucharistiu počas slávení v čase od 8:00 do 9:30.

Spoveď: Spovedáme pol hodinu pred sv. omšami, ako sme zvyknutí.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc tento týždeň nebude.

Piatok: V piatok máme posledný deň občianskeho roka. Pri večernej sv. omši budeme mať ďakovnú pobožnosť na konci občianskeho roka. Kto sa zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Teba Bože chválime, môže získať úplné odpustky. O 23:30 až do polnoci bude adorácia a novoročné požehnanie farnosti. Ak máte radšej tiché vítanie nového roka, ste srdečne pozvaní.

Sobota: Odpustky taktiež môžeme získať v prvý deň občianskeho roka, ak sa zúčastníme na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý. V tento deň sa zároveň stáva záväzným nové vydanie Rímskeho misála, ktoré prináša určité zmeny, ktoré sa priebežne budeme učiť. K dispozícii budú aj brožúrky, ktoré dané zmeny obsahujú. V tento deň sa koná aj novoročná zbierka na potreby chrámu. 

Dobrá novina: Je nám ľúto, no tento rok kvôli zákazu naši koledníci nebudú môcť navštíviť vaše príbytky. Budeme radi, ak napriek tomu podporíte projekty Dobrej noviny. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom pokladničky v našom kostole (stojan na časopisy vľavo, pokladnička je označená). Projekt môžete podporiť aj priamo prevodom na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894. Informácie na www.dobranovina.sk/podporim.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a vianočnú výzdobu kostola skupine č. 12 a 11. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 5 (Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka).

Poďakovanie: Slová úprimnej vďačnosti adresujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy na slávenie Vianočných sviatkov: kostolníkom; organistom, žalmistom, lektorom, upratovacím skupinám, ďalej i tým, ktorí pomohli s prípravou betlehemu a všetkým ochotným ľuďom dobrej vôle i všetkým, ktorí prispeli na chrám.