OznamDrahí veriaci,
s hlbokým zármutkom v srdci, no s nádejou na vzkriesenie vám
oznamujeme, že dnes popoludní povolal Pán Boh do večnosti Mons.
Ladislava Stromčeka, farára a dekana v Čadci. Prosíme o modlitbu za
neho, aby mu Pán otvoril bránu do Nebeského kráľovstva i za jeho rodinu
a blízkych, aby im dal silu v nesení bolestnej rozlúčky.