Príhovor otca biskupa Tomáša

 Drahí veriaci,

otec biskup Tomáš na sviatok Svätej rodiny posiela príhovor. Jeho znenie si môžete vypočuť na nasledovnom odkaze:


https://youtu.be/tUKRdibfjIk