Cesta do neba

                               

Cesta do neba

 

Milý

pátrač.

Svoj darček

nájdeš na špeciálnom

vianočnom strome. Choď

do časti CUPEĽ, na koniec radovej

výstavby a v poli nájdeš stromček s darčekmi.

Zober si len jeden! Ak si do krabičky vhodil svoje meno

alebo odovzdal dajakú úlohu, nájdeš na strome darček priamo

s tvojím

menom.

Ak nie,

tak si

zober

niektorý

bez mena.

Cesta do neba - DECEMBER


Ahoj milý pátrač. Ako si sa dopátral, tak v decembri si sa veľmi nedopátral k ďalšiemu svätcovi. Práve preto ti v tejto úlohe ponúkame rovno dvoch. Jedného pána a jednu dámu. Ide o svätcov, ktorí žili v úúúplne odlišných dobách, ale aj tak ich spája veniec svätosti a rovnaká krajina pôvodu. Môžeme sa od nich naučiť, že je jedno v akej dobe, krajine či rodine žijeme, môžeme sa stať svätými.

O decembrovej svätici môžeme povedať, že naozaj veľa trpela. Keď ju sudca presviedčal, aby sa vzdala svojej viery, odpovedala mu: „Vaše naliehanie je zbytočné. Nikdy ma neodlúčite od lásky k môjmu Pánovi, Ježišovi Kristovi.“ Ide o patrónku slepých, ktorá rozdala všetok svoj majetok. Často sa zobrazuje s očami na miske, pretože jedna legenda hovorí, že vládca poslal vojaka, aby jej vylúpil oči a ona znovu videla. Na Slovensku sa s touto svätou spájajú viaceré povery a tradície, ktoré sa v jej sviatok dejú.

O koho teda ide? Jej meno sa skladá z 5 písmen – napovedia ti krátke hádanky:

____ - Nemá nohy, ale skáče, zdrie sa, ani nezaplače, nemá krídla, ale letí, hrajú sa s ňou všetky deti.

____ - Má to pani, má to pán, má to ihla, má to džbán, má to mača, má to teľa, je to súčasť nášho tela.

____ - Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata, keď ju raz vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pritom musíš.

____ - Hoci nie je vôbec zlá, za ucho je priviazaná. A hoci je celkom tichá, do všetkého nos svoj pichá.

____ - Vrčí, ale nezavíja, nie je teda pes. Hučí, ale nešelestí, nie je teda les. Po rovinách, vŕškoch lozí, náklady a ľudí vozí cez mestá a dediny.

Niečo z tradičného slávenia sviatku tejto svätice a z tradícií si môžeš pozrieť v rozprávke na youtube: „Vianočné rozprávanie - ......... strážkyňa poriadku“

Ak patríš medzi väčších pátračov, pozri si životopis sv. ......, ktorý nahrali žiaci jedného cirkevného gymnázia, nájdeš ho na youtube pod názvom: „2. A – Svätá ........“

*namiesto bodiek daj meno svätice 😊

 

 

                                                              Cesta do neba - JANUÁRNo a čo januárový svätec? Je to niekto, kto je veľmi známy a patrí medzi novodobejších zástupcov svätých. Rovnako ako prvá svätica aj on pochádza z Talianska. Už ako dieťa vystrájal všelijaké akrobatické kúsky, vďaka ktorým bol obľúbený. Mal dobrú pamäť a takmer doslova si pamätal kázne a rozprával ich ďalej. Keď sa stal kňazom zaujímal sa najmä o chlapcov, ktorým sa nik nevenoval. Venoval chlapcom lásku a popri hre ich učil o Bohu. Jeho zásadou bolo: „Buďte veselí, hrajte sa, zabávajte, len nehrešte.“ Jeho život sa spája s rôznymi divmi a zázrakmi – napríklad rozmnoženie chleba, keď chlapci v „oratóriu“ (miestu, kde mohli bývať, učiť sa a pracovať) nemali čo jesť. Boh sa s ním rozprával cez sny, v ktorých videl aj budúcnosť. Je zakladateľom saleziánskej spoločnosti. Určite si meno tohto svätca dokážeš vygoogliť, a aby si si bol istý, dá sa vytvoriť aj poprehadzovaním nasledujúcich písmen – meno je v originálnom znení v taliančine:

             a   i   n   i   v   G     n                   c   B   o   s

Život tohto svätca je spracovaný aj vo filme alebo knihe. Pokojne si vyhľadaj a pozri.

 

A čo teraz? Predsa úloha do konca JANUÁRA. Určite si si všimol, že v balíčku nie sú iba gorálky a tento text, ale aj ďalšie drobnosti. Môžeš ich vnímať ako malý vianočný darček, ale nie len taký obyčajný, pretože tak, ako aj títo dvaja svätci sa dokázali podeliť a darovať všetko, čo mali, tak to bude aj tvoja úloha.

Jednu vec, ktorú chceš, si nechaj.

Druhú daruj niekomu, koho máš veľmi rád a je pre teba vzorom.

Tretiu venuj niekomu, koho si nikto nevšíma, je sám. Môže ísť o neobľúbeného spolužiaka alebo o človeka, ktorý býva sám alebo sa ti zdá smutný.

Štvrtú daj svojmu najlepšiemu priateľovi.

Piatu daj neznámemu.

NEZABUDNI: Pri darovaní každého darčeku, daruj tomu človeku aj kúsok svojho času a porozprávaj sa s ním. Opýtaj sa ho ako sa má, kde bol, čo dostal na Vianoce, aká je jeho obľúbená zmrzlina.... 😊   Skladačku pred darovaním vymaľuj a poskladaj.