Druhá nedeľa po Narodení Pána

 

COVID-19: Sv. omše slúžime v režime OP (očkovaní a prekonaní) s maximálnou kapacitou 30 osôb. Počas týždňa nebude potrebné prihlasovanie, nakoľko účasť veriacich býva nižšia. Na nedeľné sv. omše budeme pozývať veriacich podľa pľacov, ako sú zaradené v zozname upratovacích skupín. Prosíme veriacich, ktorí sa chcú danej sv. omše zúčastniť, aby sa nahlásili vedúcej upratovacej skupiny, aby sa dodržalo číslo 30 veriacich.
Štvrtok 6.1.2022 o 7:05 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č.5 (Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka).
Štvrtok 6.1.2022 o 10:00 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č.22 (Od Chovanca, Potok).
Sobota 8.1.2022 o 19:25 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č. 16 (od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla).
Nedeľa 9.1.2022 o 07:05 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č.6 (od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana).
Nedeľa 9.1.2022 o 10:00 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č. 21 (od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána).
Rozdávanie sv. prijímania: Všetkým , ktorí máju záujem a túžbu prijať Pána, budeme individuálne rozdávať Eucharistiu každú nedeľu v čase od 8:00 do 9:30.

Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame ruženčiarov na spoločnú modlitbu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémovu noc dočasne presunieme na čas od 18:00 do 20:00 kvôli zákazu vychádzania od 20:00.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime chorých.

Cesta do neba: Na našej webovej stránke nájdu deti nové úlohy, ktoré treba splniť.

Požehnanie domu: Na Zjavenie Pána nebudeme môcť prísť požehnať všetky vaše príbytky. No môžete tak urobiť sami. Na stojanoch s časopismi nájdete obálku od Pápežských misijných diel. V nej sú domáca pobožnosť požehnania domu, nálepka na dvere a ikona svätej rodiny. Taktiež si môžete vziať požehnanú vodu, ktorú sme pripravili do plastových fliaš. Kto by chcel požehnať novostavbu, zrekonštruovaný príbytok,  prípadne domy, kde vnímate duchovnú záťaž, príďte sa zapísať na zoznam do sakristie a tieto príbytky navštívime osobne pri dodržaní všetkých opatrení.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 5 a za milodar 150 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 6 (od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana).