Krst Krista Pána

 


Keď Ježiš vstúpil do vôd Jordána,
Aby prijal krst vodou od Jána,
Nebo svoju veľkú náruč rozpälo
A Božou láskou všetko zaznelo:
„Toto je môj milovaný! Mám zaľúbenie v ňom!“
A Duch – Holubica spočinul nad Synom. 
 
Takmer dvetisíc rokov už
s vierou prijíma dieťa, žena, muž
Kristov krst a norí sa do posvätných vôd,
Aby v nich oživol stratený rod.
Zas na okamih otvorí sa obloha
A z neba znej emočný hlas Boha:
"Ty si môj milovaný, moja milovaná!"
A Duch Svätý zostupuje od Pána. 
 
Krst môj! Koľko sa minulo rokov žitia?
Ucho nepočuje. A oči nevidia.
Stíšim sa, zavriem pred ruchom sveta.
Duša moja to vie, ona si pamätá
Otca, ktorý ma prvý miluje.
Za dar krstu Ti, Ocko, ďakuje. 
(autor L. Lašová)

Ďakujeme za kňazov, ktorí nás pokrstili.
Ďakujeme za rodičov, ktorí nás priviedli na krst.
Ďakujeme za krstných rodičov.