Legenda o Troch kráľoch


Istá legenda hovorí, že Gašpar, Baltazár a Melichar boli ľuďmi rozdielneho veku. Gašpar bol mladík, Baltazár bol muž stredného veku a Melichar bol starec. Keď prišli do Betlehema k jaskyni, vstupovali dovnútra po jednom. Prvý vstúpil  samozrejme Melichar, ako muž v zrelom veku. Vo vnútri našiel muža vo svojom vlastnom veku. Hneď si rozumeli. Rozprávali sa o minulých veciach, spomínali, robili všeobecné závery z konkrétnych udalostí, no predovšetkým sa u nich prejavoval pocit vďačnosti. Keď vstúpil do jaskyne Baltazár, muž v strednom veku, stretol sa zasa s učiteľom v strednom veku. Rozprávali sa o vodcovstve a zodpovednosti. A konečne keď vošiel do jaskyne mladý Gašpar, stretol sa s mladíkom svojho veku. Mladík mal v sebe črty nadšenia, túžob po niečom významnom. Rozprávali sa spolu o zmenách a o prísľuboch života, ktorý je pred nimi. Keď každý skončil návštevu, po jednom zobrali svoje dary a vstúpili spolu. No v jaskyni našli iba malé 12-dňové nemluvňa. 

Neskôr pochopili: Spasiteľ k nám hovorí v každej etape nášho života. Starí počujú volanie k bezúhonnosti a múdrosti; ľudia v strednom veku k produktivite a zodpovednosti a mladí ľudia k identite a intimite.

Šťastie, zdravie, pokoj svätý
vinšujeme vám.
Najprv pánu hospodáru.
aj vašim dietkam.

[: Zďaleka my ideme,
novinu vám nesieme:
čo sa stalo, prihodilo,
v meste Betléme. :]


Zdroje:

https://saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/142-legenda-o-troch-kraloch

https://sk.pinterest.com/search/pins/?q=traja%20kr%C3%A1li&rs=typed&term_meta[]=traja%7Ctyped&term_meta[]=kr%C3%A1li%7Ctyped