Nedeľa krstu Pána

 COVID-19: Sv. omše slúžime v režime OP (očkovaní a prekonavší) s maximálnou kapacitou 30 osôb. Počas týždňa nebude potrebné prihlasovanie, nakoľko účasť veriacich býva nižšia. Na nedeľné sv. omše budeme pozývať veriacich podľa pľacov, ako sú zaradené v zozname upratovacích skupín. Prosíme veriacich, ktorí sa chcú danej sv. omše zúčastniť, aby sa nahlásili vedúcej upratovacej skupiny, aby sa dodržalo číslo 30 veriacich.
Sobota 15.1.2022 o 19:25 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č. 7 (od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa).
Nedeľa 16.1.2022 o 07:05 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č.20 (Od Rucka, spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa).
Nedeľa 16.1.2022 o 10:00 pozývame 30 veriacich upratovacej skupiny č. 17 (od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov).
Rozdávanie sv. prijímania: Všetkým , ktorí máju záujem a túžbu prijať Pána, budeme individuálne rozdávať Eucharistiu každú nedeľu v čase od 8:00 do 9:30.

Koniec vianočného obdobia: dnešným sviatkom sa končí vianočné obdobie. Výzdoba kostola môže ostať do 2. februára.

Rekolekcie: Vo štvrtok 13.1.2022 sa v našom kostole na Skalitom uskutočnia rekolekcie čadčianskeho dekanátu. Sv. omša začne o 10.00. Srdečne vás pozývame.

Mariánske večeradlo: Pozývame mariánskych ctiteľov na modlitbu večeradla, ktoré začne v piatok o 16.20 v kostole.

Lektori a žalmisti: Pozývame lektorov a žalmistov na koordinačné stretnutie, ktoré sa bude konať v piatok po večernej sv. omši v pastoračnej miestnosti na cirkevnej škole.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 6 a za milodar 150 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 7 (od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa).