Oznamy, 16.1.2022COVID-19: Po uvoľnení opatrení rušíme pozývanie na sv. omše podľa upratovacích skupín. Od budúcej nedele znovu obnovíme sv. omšu o 8:30. Liturgia bude bez spevu, aby sa sv. omše mohlo zúčastniť viac veriacich. Prosíme všetkých o zodpovednosť a vzájomnú ohľaduplnosť a o dodržiavanie odporúčaní epidemiológov. Pokiaľ máte príznaky respiračného ochorenia (kašeľ, teplota, nádcha), prosíme, aby ste ostali doma. Kto by sa bál osobnej účasti na sv. omši, budeme aj naďalej rozdávať sv. prijímanie po skončení tretej sv. omše. Od budúcej nedele rušíme stream sv. omší.

Misijné združenie Ducha Svätého: Pozýva všetkých na spoločnú modlitbu, ktorá bude v pondelok po sv. omši.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00.

Týždeň za jednotu kresťanov: 18. januára začne Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla. Prosíme o modlitby na tento úmysel.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Juraj Kopera z Farnosti Skalité a Lucia Fonšová z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 7 a za milodar 200 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 8 (od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala).