Oznamy, 30.1.2022

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť.  V piatok navštívime chorých.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00.

Farská charita: V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie farskej charity v pastoračnej miestnosti v cirkevnej škole.

Adorácia: V stredu od 16:20, pred svätou omšou, bude adorácia Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Ďakovná púť do Ríma: Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Ak sa nazbiera dostatočný počet, išli by sme autobusom zo Skalitého. Prípadní záujemci sa prosím nahláste v sakristii do konca februára. Podmienkou vstupu do Talianska je platný covid pass.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 9 a za milodar 100 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 10 (Krčmisko, od Kreány po Kožakov most).