Cesta do neba-február

                               

Ahoj Pátrači. Februárového svätca nájdete na jednom mieste, ku ktorému je potrebné sa dostať podľa nasledujúceho odkazu. Želáme veľa šťastia!

 Pozerám sa na Skalité, vidím doširoka.

Cez deň si ma nevšimneš, hľadím na teba zvysoka. V noci z diaľky vidíš ma, ako svetlo do noci posielam.

Cesta ku mne nie je ľahká, musíš kopcom ísť.

Auto? To ti nepomôže. Treba pešo prísť.

Preto zober odvahu, nalej čaju do termosky a vyber sa do svahu.

Kde ma nájdeš? Porozmýšľaj. Vidno ma z križovatky ciest.

Jedna cesta cez dedinu, druhou dostaneš sa za kopec. Ak ešte stále hádanka je nejasná, pridám už len vetu krátku:

moju zmenšeninu možno i ty ako kresťan nosíš zavesenú na krku.

Cesta do neba - FEBRUÁR

Ahoj milý pátrač. Februárový svätec sa narodil v Turecku. Jeden z jeho najtypickejších atribútov vidíš aj na obrázku. Určite by si aj sám prišiel na to, že bol ___________ pretože má mitru a palicu. Okrem toho bol aj lekárom. S jeho životom sa spája istá legenda. Hovorí sa, že raz k nemu vdova s plačom priniesla svoje dieťa, ktorému ostala v hrdle zaseknutá rybia kosť. Dieťa sa dusilo a žena prosila svätca o pomoc. On sa vrúcne pomodlil, dieťa požehnal a chlapec sa uzdravil.

Tak už tušíš, kto by to mohol byť? Bol si už niekedy na takom „špeciálnom“ požehnaní, ktoré má chrániť pred bolesťami hrdla? Takéto požehnanie udeľuje kňaz v jeden konkrétny februárový deň. Práve pri spomienke na tohto svätca – mučeníka.

Tento svätec je preto patrónom otorinolaryngológov – vieš, čo takí lekári liečia?

Alebo, ak chodievaš už na sv. spoveď, tak sa pred ňou môžeš k nemu pomodliť, pretože je aj patrónom pre dobrú spoveď.

Okrem toho je patrónom pre veľa ďalších zamestnaní alebo pri rôznych chorobách. Tvojou prvou úlohou bude nájsť na internete aspoň 3 ďalšie veci, povolania..., pre ktoré je patrónom práve tento svätec. Odpoveď nezabudni vhodiť do krabičky v kostole.

Druhá úloha je pre pátračov, ktorí chcú byť naozaj svätí. Počas mesiaca február si viac všímaj ľudí, ktorí sú chorí a snaž sa im pomôcť – môžeš im venovať pozornosť, zatelefonovať, darovať svoj čas alebo nejakú drobnosť, urobiť horúci čaj alebo venovať ovocie... Okrem toho sa za tohto človeka nezabudni pomodliť, tak ako sa sv. _ _ _ _ _  modlil za malého chlapca – úprimne a s dôverou v Božiu pomoc.