ĎAKOVNÁ PÚŤ SLOVÁKOV DO RÍMA


 

Milí farníci,

v spolupráci s cestovnou agentúrou AwerTravel pre vás pripravujeme ďakovnú púť do Ríma a návštevu Assisi – Cascia – San Giovanni Rotondo

Duchovný doprovod: o Martin Danišek

Termín: 27.04.2022 - 04.05.2022

Cena: 375 eur

Program zájazdu:       

1.deň: odchod zo Skalitého večer, jazda cez Rakúsko a severné Taliansko.

2.deň: príchod do Assisi, návšteva kostola Santa Maria degli Angeli,  ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Kaplnka Porciunkula, kde zomrel 3.10.1226 sv. František. Presun do historického centra Assisi. Je to jedno z najznámejších pútnických miest v Taliansku, zapísané na zozname UNESCO. Návšteva Baziliky sv. Františka, ktorá je vybudovaná nad hrobom svätca. Kostol Santa Chiara, pod hlavným oltárom je otvorený hrob sv. Kláry. Kostol San Rufino, od ktorého možno vystúpiť k pevnosti Rocca Maggiore. Večera, ubytovanie

3.deň: po raňajkách odchod do  Cascie. V prekrásnom prostredí umbrijských kopcov v strednom Taliansku stojí kláštor a nádherná Bazilika sv. Rity, do ktorej denne putujú stovky, ba tisíce pútnikov. Je tu pochovaná sv. Rita da Cascia, snáď najobľúbenejšia svätica  širokých vrstiev obyvateľov Talianska, známa ako LA SANTA DEGLI IMPOSSIBILI, teda „svätá nemožných vecí". Je patrónkou tých, čo sú v beznádejných situáciách. V dolnom kostole sú relikvie augustiánskeho kňaza bl. Šimona z Cascie a bl. Terezy Fasce. Odchod do Ríma. Presun metrom do centra, návšteva Baziliky Saint Praxedes. Bola vybudovaná pri starobylom rímskom kláštore, v ktorom bývali v cyrilo-metodských časoch grécki mnísi. Podľa všeobecne prijatej tradície sv. Cyril a sv. Metod  prebývali počas svojho pobytu v Ríme práve v tomto kláštornom komplexe.  Bazilika stojí na základoch staršej stavby z 5. storočia a je známa nádhernými ranostredovekými mozaikami. V kaplnke sv. Zenóna veriaci uctievajú časť stĺpa, pri ktorom podľa tradície bol bičovaný Pán Ježiš. Prehliadka Baziliky Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších  a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovienčinu ako liturgický jazyk. Ubytovanie

4.deň: prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Bazilika je exteritoriálna súčasť štátu Vatikán, jednou zo štyroch tzv. patriarchálnych bazilík a biskupským kostolom – katedrálou (sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa). Napriek tomu, že všeobecne sa za duchovné centrum rímskokatolíckej cirkvi považuje Bazilika svätého Petra, je Lateránska bazilika hierarchicky najvyššie postaveným chrámom katolíkov. Možnosť modlitby na Svätých  schodoch, ktoré dala  previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Presun do Vatikánu, o 12.00 hod. slovenská audiencia s pápežom Františkom, jeden z najvýznamnejších momentov ďakovnej slovenskej púte do Ríma. Následne návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXII., o 14.00 hod. slávenie eucharistie so slovenskými biskupmi,  prehliadka baziliky, osobné modlitby, možnosť výstupu na kupolu. Pešo antický Rím, Piazza Navona, Pantheon, najznámejšie rímske fontány vrátane Fontana di Trevi. Ubytovanie.

5.deň: Návšteva opátstva Tre Fontane – miesto popravy sv. Pavla. Kostol Santa Maria Scala Coeli - údajná posledná noc sv. Pavla. Následne Bazilika San Paolo Fuori le Mura (Sv. Pavol za hradbami) – potom, čo bol sv. Pavol sťatý, učeníci preniesli jeho telo na Via Ostiense, kde bol pochovaný. Dnes sa nad jeho hrobom týči bazilika. Pôvodná stavba, svojho času väčšia ako Bazilika sv. Petra, bola  postavená v 4. storočí. V roku 1823  bola zničená požiarom a následne postavená znovu, so snahou držať sa pôvodnej podoby. Presun do Vatikánu, na poludnie modlitba Anjel Pána, ktorú sa z Apoštolského paláca modlí Svätý otec v nedele a
slávnosti. Slávenie eucharistie so slovenskými biskupmi. Podľa časových možností ďalšie antické
a kresťanské pamiatky. Ubytovanie.

6.deň: po raňajkách odchod do  San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov.  Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy  skrývať,  chýr o nich sa rozniesol  a do San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy  veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď. Prehliadka  areálu, hrob a múzeum Pátra Pia, krížová cesta, svätá omša, ubytovanie. Po večeri individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike

7.deň: raňajky, svätá omša. Odchod na Slovensko, jazda cez územie Talianska a Rakúska

8.deň  predpokladaný príchod do Skalitého predpoludním

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou a duchovným slovom.

V cene je zahrnuté:

lux bus, 1 x hotelové ubytovanie s polpenziou  v Asissi a San Giovanni Rotondo, 3 x ubytovanie s raňajkami v Ríme, duchovný doprovod, sprievodca.

V cene nie je zahrnuté:

mestská  taxa  – platí sa na mieste, audio-sprievodca v Ríme v cene 1,30 € (na osobu na deň) - platí sa na mieste, cestovné lístky na metro (1 lístok na 100 min.
za 1,50 € a celodenný 7 €), vstupy.


Možný príplatok: komplexné cestovné  poistenie vrátane  storna zájazdu, poistné  krytie do výšky 80 % storno poplatku v cene 20 € alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 32 €

Obrázok: pinterest