Oznamy, 13.02.2022

 


Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod.

Farská kancelária: V budúcom týždni nebudú úradné hodiny farskej kancelárie, nakoľko budeme obaja kňazi dávať duchovné obnovy žiakom cirkevnej školy. Celý týždeň predpoludním nebudeme prítomní vo farskej budove. Svoje záležitosti vybavíte po večerných sv. omšiach.

Cesta do neba: Na našej webovej stránke nájdu deti nové úlohy, ktoré treba splniť na mesiac február. 

Ďakovná púť do Ríma: Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Ak sa nazbiera dostatočný počet, išli by sme autobusom zo Skalitého. Okrem Ríma budeme putovať aj do Assisi (sv. František), Cascie (sv. Rita) a San Giovanni Rotondo (sv. páter Pio). Cena púte je 375 eur. Podrobný program nájdete na našej farskej stránke. Prípadní záujemci sa nahláste do zoznamu v sakristii. Púť je určená farníkom zo Skalitého. Záujemcov z iných farností doplníme iba v prípade, že sa zo Skalitého nenájde dostatočný počet pútnikov. Prosíme, aby ste sa zapísali do budúcej nedele.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Ján Legerský z Farnosti Skalité a Anna Sýkorová z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 11 a za milodar 50 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 12 (u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka).