Oznamy, 20.2.2022
 
Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod.

Farská kancelária: V budúcom týždni nebudú úradné hodiny farskej kancelárie nakoľko ešte do stredy dávame duchovné obnovy žiakom cirkevnej školy. Úradné záležitosti si vybavíte po večerných sv. omšiach.

Ďakovná púť do Ríma: Zoznam pútnikov do Ríma sme uzavreli. Ďalšie informácie Vám budeme poskytovať priebežne.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 12 a za milodar 50 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 13 (od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka).