Oznamy, 27.2.2022
Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime chorých.

Popolcová streda: Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Pri sv. omšiach bude značenie popolom. Ranná sv. omša bude iba pre školu. Ostatní sa môžete zúčastniť slávenia o 12.15 a 17.20. Pripomíname, že v stredu je deň prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod.

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V piatky sa bude krížovú cestu modliť kňaz. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať učitelia z cirkevnej školy.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci  v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske. 

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Adorácia: V stredu od 16:20, pred svätou omšou, bude adorácia Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude zbierka na charitu. Po krížovej ceste bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Pôstne aktivity pre deti: Od budúcej nedele začnú pôstne aktivity pre deti. Znenie úloh Vám prezradíme na budúcu nedeľu.

Farská charita: Budúcu nedeľu o 15.00 bude stretnutie farskej charity v pastoračnej miestnosti.

Straty: Našiel sa zlatý prsteň, jeho majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 13 a za milodar 75 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 14 (v Bulavovky, z Chajsovky, Novstavby po školu).

Pomoc Ukrajine: Farnosť Skalité v spolupráci s obcou Skalité organizuje pomoc Ukrajine. V obci bude forma pomoci prebiehať nasledovne:

1. FINANČNÁ ZBIERKA

a) na pomoc aktivít Slovenského Červeného kríža (SČK) obyvateľom Ukrajiny. Podporiť môžete prostredníctvom bankového účtu SČK: SK65 0200 0000 0000 0066 5555 (variabilný symbol 2402), online alebo priamo podporiť Ukrajinský Červený kríž cez ich donorskú stránku.

b) na pomoc ľuďom na Ukrajine môžete podporiť cez Katolícku charitu online na charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na číslo účtu verejnej zbierky Človek v núdzi SK93 1100 0000 0029 4546 3097 ( variabilný symbol 380). Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb, v spolupráci s ukrajinskou charitou.

2. MATERIÁLNA A POTRAVINOVÁ ZBIERKA

Obec Skalité v spolupráci so Slovenským červeným krížom a farskými charitami a partnerskými organizáciami organizuje zbierky trvanlivých potravín, drogérie a základných životných potrieb. Tie následne budeme distribuovať rodinám, ktoré opustili svoje domovy pre vojenský konflikt.

Zoznam trvanlivých potravín:

- trvanlivé potraviny s uvedeným dátumom spotreby: konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, káva, čaj, cestoviny, trvanlivé omáčky v konzervách na cestoviny.

Potreby pre deti

detské príkrmy – sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše

Hygienické potreby

- toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, mydlá, šampóny a sprchovacie gély, zubné pasty, balené zubné kefky, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia

Iné potreby

Teplé deky, spacie vaky, ponožky, uteráky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci.

Zberné miesta: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7:30 do 14:00, streda od 7:30 do 16:00:

Obec Skalité - v priestoroch pod zdravotným strediskom v Skalitom

Základná škola s materskou školou, Kudlov 781

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729 (horná budova V. - IX.), pri športovej hale.

Ak viete poskytnúť ubytovacie kapacity v obci Skalité v súkromí, prosím, vyplňte registračný formulár: https://forms.gle/FYt7DmgkuzTEYscg8

Dobrovoľníci – v prípade záujmu dobrovoľníctva, pomoci sa môžete predbežne nahlásiť prostredníctvom formulára: https://forms.gle/k5eS1gB6mbPsxf3RA