Oznamy, 6.2.2022Prvá nedeľa: Dnes je prvá  nedeľa v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod.

Svetový deň chorých: V piatok si pripomíname 30. svetový deň chorých a zároveň slávime  spomienku na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú. V tento deň budeme pri oboch svätých omšiach udeľovať pomazanie chorých. Prijať ju môže pokrstený človek pokiaľ má vážnu chorobu alebo vek nad 60 rokov.

Ďakovná púť do Ríma: Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia preslovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Ak sa nazbiera dostatočný počet, išli by sme autobusom zo Skalitého. Okrem Ríma budeme putovať aj do Assisi (sv. František), Cascie (sv. Rita) a San Giovanni Rotondo (sv. páter Pio).  Cena púte je 375 eur. Podrobný program nájdete na našej farskej stránke. Prípadní záujemci sa nahláste do zoznamu v sakristii. Púť je určená farníkom zo Skalitého. Záujemcov z iných farností doplníme iba v prípade, že sa zo Skalitého nenájde dostatočný počet pútnikov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 10 a za milodar 150 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 11 (za Mostom, za Kocurami, u Gamrota, Bory).