Oznamy, 13.3.2022

 Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod.

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V piatky sa bude krížovú cestu modliť kňaz. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať deti.

Animátori: hľadáme mladých animátorov, ktorí by mali túžbu pomáhať pri organizovaní letného tábora pre deti. Viac info nájdete na farskej stránke a výveske.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Pôstne aktivity pre deti: Deťom ponúkame pôstne aktivity, ich znenie nájdete na našej farskej stránke.

Veľkonočné paškáliky: Rodina Nepoškvrnenej ponúka malé veľkonočné sviece. Objednať si ich môžete cez pani Agnesu Gocálovú. Cena za sviecu sú 3 eurá.

Pôstna polievka: Farská charita bude na budúcu nedeľu ponúkať po sv. omšiach pôstnu polievku. Dobrovoľný príspevok pomôže ľuďom v núdzi.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 15 a za milodar 100 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 16 (od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha, na Bory, u Hondruši, u Kudla).