Oznamy, 20.3.2022

 


Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod.

Krížová cesta: V piatok je pobožnosť krížovej cesty o 16:40. Modlí sa ju kňaz. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať rodiny.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Pôstne aktivity pre deti: Deťom ponúkame pôstne aktivity, ich znenie nájdete na našej farskej stránke.

Miništrantský florbal/futbal: Všetkých miništrantov pozývame na miništrantský florbal, prípadne futbal, ktorý bude bývať každú stredu o 15:00 v športovej hale v Skalitom. Stretneme sa o 14:45 pred športovou halou. Je potrebné mať čistú športovú obuv vhodnú na halové športy, ktorá nezanecháva viditeľné farebné stopy.

Zväz záhradkárov v Skalitom bude nakupovať ovocné stromčeky, kríky, hnojivá a iné záhradkárske potreby. Záujemcovia môžu svoje objednávky nahlásiť do 28. marca u Jozefa Šmatlavu. Bližšie informácie sú uvedené na informačnej tabuli pri starom cintoríne.

Modlitbová iniciatíva 9 mesiacov za život vás v piatok 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána, srdečne pozýva do Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline na večernú svätú omšu o 18.00 h, ktorá bude obetovaná za ochranu nenarodených detí. Po svätej omši bude nasledovať požehnanie budúcich mamičiek a modlitba krížovej cesty, obetovanej za ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 16 a za milodar 100 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 17 (od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov)

Slovenská katolícka charita by sa chcela poďakovať všetkým ľuďom z farnosti Skalité, ktorí pravidelne podporujú prevádzku centier pre deti v Rwande a Ugande prostredníctvom zbierky Pôstna krabička. V nedeľu 27. marca prídu porozprávať o svojej skúsenosti dobrovoľníci Petra Janíková a Ľudo Haizer, ktorí strávili v Afrike niekoľko mesiacov. Prednáška sa uskutoční po sv. omši o 7:05. K dispozícii bude aj africký čaj a výrobky za dobrovoľný príspevok.

Diecézna charita Žilina ponúka 3 pracovné miesta s miestom výkonu práce v Žiline. Ide o koordinátora farských charít, projektového manažéra a koordinátora dobrovoľníkov/vzdelávania. Stále prebieha materiálna a potravinová zbierka, z ktorej môžete čerpať, ak poskytujete ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny. Ďakujeme aj za každý finančný dar! Viac na www.charitaza.sk

Pôstna polievka: Naša farská charita dnes ponúka po sv. omšiach pôstnu polievku. Dobrovoľný príspevok bude na pomoc ľuďom, ktorí sú v núdzi.