Oznamy, 27.3.2022

 


Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť. Pán kaplán navštívi chorých vo štvrtok a piatok. Pán farár bude chorých navštevovať v piatok. Prosíme, aby ste v sakristii nahlásili chorých na spovedanie pred Veľkou nocou.

Prvá sobota: Pozývame na pobožnosť fatimskej soboty, ktorej bude predsedať kňaz a ktorá začne o 6:25 hod.

Spovedanie pred Veľkou nocou: Spoločné spovedanie pred Veľkou nocou v našej farnosti bude vo štvrtok 7.4.2022 od 15:30 do 18:00. Rozpis spovedania v dekanáte nájdete na výveske.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude zbierka pre obete vojny na Ukrajine. Po krížovej ceste bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod.

Stretnutie rodičov birmovancov: V piatok po večernej sv. omši pozývame rodičov birmovancov na organizačné stretnutie.

Krížová cesta: V piatok je pobožnosť krížovej cesty o 16:40. Modlí sa ju kňaz. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa bude predmodlievať mládež zo spoločenstva Horizont.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Pôstne aktivity pre deti: Deťom ponúkame pôstne aktivity, ich znenie nájdete na našej farskej stránke.

Miništrantský florbal/futbal: Všetkých miništrantov pozývame na miništrantský florbal, prípadne futbal, ktorý bude bývať každú stredu o 15:00 v športovej hale v Skalitom. Stretneme sa o 14:45 pred športovou halou. Je potrebné mať čistú športovú obuv vhodnú na halové športy, ktorá nezanecháva viditeľné farebné stopy.

Zápis: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa 5. 4. 2022 (v utorok) o 14,00 hod. v budove ročníkov 1-4 . Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a vyplnenú a podpísanú prihlášku do 1. ročníka od obidvoch rodičov. Prihlášku môžete vypísať vopred vyplnením elektronického formulára na stránke školy alebo ju budete môcť vypísať a podpísať aj v škole v deň zápisu. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle školy www.zsuskalite.edupage.org
    Povzbudzujeme rodičov budúcich prváčikov, aby využili dar cirkevnej školy, ktorý máme vo farnosti na Skalitom. Cirkevná škola je školou, ktorá okrem vzdelávania poskytuje výchovu žiakov v duchu kresťanskej viery a spirituality. Zároveň pomáha rodičom budovať u detí hodnotový systém, ktorý im pomáha zorientovať sa v spleti názorov súčasnej doby. Škola je charakteristická svojou rodinnou atmosférou a individuálnym prístupom ku každému žiakovi.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 17 a za milodar 70 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 18 (od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty).