Oznamy, 6.3.2022Zrušenie dišpenzu: Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 a vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení, spojených s týmto ochorením, s platnosťou od 6. marca 2022, t.j. od 1. pôstnej nedele, odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok, ktorý udelil veriacim katolíkom latinského obradu, nachádzajúcim sa na území Žilinskej diecézy. Spolu s týmto rozhodnutím povzbudzuje všetkých veriacich, aby sa vrátili k osobnej nábožnej účasti na svätých omšiach a k prijímaniu sviatostí, pričom naďalej starostlivo dodržiavali stále platné protipandemické opatrenia.

Prvá nedeľa: Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po krížovej ceste bude adorácia do 15:00 hod. Od 14:15 hod pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Zbierka na charitu: Dnes je celoslovenská Zbierka na Charitu. Humanitárna pomoc a podpora Charity je v tomto naliehavom čase poskytovaná matkám s deťmi z Ukrajiny, ktorí utiekli, popri tom naďalej slúži ostatným núdznym bez rozdielu. Moja almužna pomáha v aktuálnych krízových situáciách i v každodennej vernej službe ľuďom v núdzi. Pridajme sa ku konkrétnym skutkom milosrdenstva cez ruky Diecéznej charity Žilina. Možnosti podporiť zbierku na www.charitaza.sk

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod.

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V piatky sa bude krížovú cestu modliť kňaz. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať seniori.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Pôstne aktivity pre deti: Deťom ponúkame pôstne aktivity, ich znenie nájdete na našej farskej stránke.

Chvály: Pozývame Vás na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši o 20.30.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 14 a za milodar 60 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 15 (Čanecký potok, Briežok).