Hľa, tajomstvo...Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania


6. týždeň pôstneho obdobia


5. týždeň pôstneho obdobia

Vo 4. týždni pôstneho obdobia

 V 3. týždni pôstneho obdobia

Po 1. a 2. týždni pôstneho obdobia


Detská pôstna aktivita je ukončená. Deťom sa podarilo vytvoriť mozaiku a spolu s nimi môžeme volať:
Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.

Od stredy 2.3. sme vstúpili do pôstneho obdobia roku 2022. Pre deti sme pripravili pôstnu aktivitu s názvom Pôstna mozaika alebo Hľa, tajomstvo...

Deti budú počas najbližších týždňov plniť pôstne úlohy klasickej pôstnej trojice - pôst, modlitba, dobročinnosť (almužna). Každý týždeň sa budeme venovať jednej z nich, teda buď sa budeme viac postiť, viac modliť alebo budeme viac konať dobro. Samozrejme, ak chceme byť dobrí vo všetkom, môžeme si toho "pridať" viac. 

Pri lurdskej kaplnke nášho kostola každú pôstnu nedeľu doložíme kartičky, ktoré si deti vezmú domov. Po splnení pôstneho týždňového záväzku kartičku vymaľujú podľa naznačenej legendy a vymaľovanú kartičku prinesú naspäť do kostola. Ďalšiu nedeľu si vezmú ďalšiu kartičku atď.

Kartičky spoločne vytvoria obraz, ktorý poslúži ako výzdoba našej novej pastoračnej miestnosti v budove cirkevnej školy. 

Každú nedeľu vám prostredníctvom fotografií predstavíme ako naša spoločná farská pôstna mozaika rastie a ako sa pripravujeme na odhalenie veľkonočného Tajomstva.

Deti, pomôžete nám vytvoriť farskú pôstnu mozaiku a odhaliť tak Tajomstvo?

Úloha cez 1. pôstny týždeň:

MODLITBA - každý deň sa pomodlite svoju obľúbenú modlitbu a obetujte ju za mier. Pane, ochraňuj našu krajinu! 

Úloha cez 2. pôstny týždeň:

PÔST - v tomto týždni sa zriekaj zbytočných slov, hádok, urážok a zosmiešňovania iných. Používaj viac slová: ďakujem, prosím, prepáč. Pane, odpusť mi zbytočné slová! 

Úloha cez 3. pôstny týždeň:

DOBROČINNOSŤ (almužna) - v tomto týždni vyrob pre spolužiaka, súrodenca alebo kamaráta darček. Daruj ho s láskou a s úsmevom na tvári. Pane, ďakujem ti za blízkych ľudí! 

Úloha cez 4. pôstny týždeň:

MODLITBA - napíš list svojmu krstnému patrónovi. Popros rodičov, aby ti povedali niečo o tvojom krstnom patrónovi. Spolu s rodičmi zatelefonuj krstným rodičom alebo k nim zájdite na návštevu. Pane, ďakujem za sviatosť krstu! 

Úloha cez 5. pôstny týždeň:

PÔST - tento týždeň viac venuj zdraviu svojho tela. Zriekni sa sladkostí. Jedz zdravé jedlá. Nepi sladené nápoje. Priprav rodičom ovocný pohár. Pane, ochraňuj zdravie ľudí!  

Úloha cez 6. pôstny týždeň:

DOBROČINNOSŤ (almužna)  - buď zdvorilý k pani predavačke v obchode, pani kuchárke v školskej jedálni, pani upratovačke. Poďakuj dospelým okolo seba za pomoc a starostlivosť. Pane, ďakujem ti za blízkych ľudí!