Novéna pred nedeľou Božieho milosrdenstva


"Túžim," - povedal Pán Ježiš Sestre Faustíne - "aby si počas deväť dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca...

Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše." (Denníček 1209)

V nedeľu Božieho milosrdenstva (24.4.) bude v našej farnosti po 3. svätej omši vystavená Sviatosť Oltárna

V čase od 13.00 do 14.30 bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a o 15:00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva.

Všetkých Vás pozývame duchovne sa pripraviť na nedeľu Božieho milosrdenstva modlitbou Novény k Božiemu milosrdenstvu. Novéna trvá 9 dní, začína sa od Veľkého piatku. 

Text Deviatnika je dostupný na: https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milosrdenstvu/

Obrázok: pinterest