Oznamy, 10.4.2022

 


Zmena slávenia sv. omše: Kvôli spovedaniu pred Veľkou nocou v Čadci budú sv. omše v pondelok a utorok o 12:00. Obe sv. omše budú pohrebné. V pondelok nebude otvorená farská kancelária. Svoje záležitosti si môžete vybaviť po sv. omšiach. Kto si nevykonal sv. spoveď má možnosť sa ešte vyspovedať vo farskom kostole v Čadci v pondelok a utorok.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc tento týždeň nebude.

Slávenie Veľkonočného trojdnia: Vo štvrtok predpoludním sa my kňazi zúčastníme sv. omše svätenia olejov a zároveň si obnovíme kňazské sľuby pred svojim diecéznym biskupom v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Na zelený štvrtok bude sv. omša začínať v riadnom čase o 17:20. Po sv. omši bude adorácia do 22.00. Na Veľký piatok sa budeme modliť krížovú cestu o 9:00 v kostole a budú sa ju modliť matky. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15:00. Súkromná poklona sv. krížu bude do 22:00. Večer o 22:15 sa budú chlapi modliť cestu Sedembolestnej v areáli kostola. Na bielu sobotu začneme poklonu pri Božom hrobe ráno o 7:00 a bude pokračovať až do večerných obradov, ktoré začnú o 20:00. Na večerné obrady si nezabudnite doniesť sviecu.

Pôst: Pripomíname, že na Veľký piatok je deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Zároveň pripomíname, že počas tohto dňa sa treba vyhýbať ťažkým prácam.

Stráž pri Božom hrobe: Záujemci o stráž pri Božom hrobe sa zapíšte tu:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i5D-2pGCIzcY8tUAOmsLbmlZLnBqpMGSN8AvePIiwOs/edit#gid=0

Poďakovanie: Farská charita chce poďakovať za milodary, ktoré ste poskytli pri akcii Pôstna polievka. Vyzbieralo sa 2167,44 eur. Milodary budú poskytnuté núdznym v našej farnosti. Zároveň v predsieni kostola od budúcej nedele umiestnime krabičku, do ktorej môžete napísať, kde treba pomôcť, aby sme sa vedeli nakontaktovať na ľudí, ktorí by potrebovali pomoc.

Veľkonočná nedeľa: Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa. Je to najväčší cirkevný sviatok. Pri svätých omšiach bude veľkonočná ofera. Zároveň budeme pri sv. omšiach požehnávať veľkonočné jedlá. Svoje košíky s jedlom zaneste pred sv. omšami k bočnému oltáru ku Panne Márii a na konci každej sv. omše jedlo požehnáme.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 19 a za milodar 150 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 11 a 12 (za Mostom, za Kocurami, u Gamrota, Bory, u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka).