Oznamy, 17.4.2022


Veľkonočná nedeľa: Dnes je Veľkonočná nedeľa. Je to najväčší cirkevný sviatok. Pri svätých omšiach je veľkonočná ofera. Dnes pri sv. omšiach požehnávame veľkonočné jedlá.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Keďže sme vyspovedaní, Nikodémova noc tento týždeň nebude. Počas týždňa budeme spovedať iba na individuálne požiadanie.

Púť do Ríma: V stredu po večernej sv. omši pozývame pútnikov do Ríma na organizačné stretnutie, kde si povieme bližšie pokyny.

Nedeľa Božieho milosrdenstva: Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po tretej sv. omši budeme mať vyloženú sviatosť a o 15.00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.

Hudobníci z Ruska: Na budúcu nedeľu nás budú spevom pri liturgii sprevádzať umelci Mikuláš a Katarína.

Zájazd: Základná organizácia záhradkárov v Skalitom organizuje autobusový zájazd na výstavu Flora Olomouc dňa 22 apríla 2022 t.j. v piatok. Nakoľko je ešte niekoľko miest voľných, záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čisle 0948 039 930.

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojnú oslavu veľkonočných sviatkov. Ďakujeme kostolníkom, organistom, žalmistom, lektorom, spevákom, asistencii , rod. Krčmárekovej a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ochotne zapojili do prípravy slávenia.

Upratovanie kostola: Zvlášť ďakujeme za veľkonočné upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 11 a za 12. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 20 (od Rucka, spod Ruckov, od Malika, spod Malikov, od Buroňa).