Oznamy, 24.4.2022Nedeľa Božieho milosrdenstva: Dnes slávime Nedeľu Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes nábožne uctí verejne vystavený obraz Božieho milosrdenstva, môže za obvyklých podmienok získať pre seba alebo pre duše v očistci úplné odpustky. Potrebné je byť vyspovedaný, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca. Zároveň po tretej sv. omši budeme mať adoráciu. Od 13.00 budeme spovedať a o 15:00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Púť do Ríma: V stredu večer o 20.00 odchádzame na ďakovnú púť do Ríma. Prosíme o modlitby za ochranu Panny Márie a zároveň Vás uisťujeme, že na svätých miestach sa budeme modliť za celú farnosť.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Straka a Patrícia Majchráková z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Návšteva seminaristov: O dva týždne na Nedeľu Dobrého pastiera (8.5. 2022) prídu do našej farnosti seminaristi, ktorí sa pripravujú na kňazskú službu v Žilinskej diecéze. Strávia v našej farnosti celú nedeľu, pričom program vyvrcholí spoločnými vešperami o 16:30, ktorým bude predsedať otec biskup Tomáš Galis. Súčasťou programu bude nedeľný obed v rodinách, aby ste ich mohli lepšie spoznať a porozprávať sa s nimi. Z tohto dôvodu hľadáme 13 rodín, ktoré by boli ochotné na nedeľný obed pozvať dvoch bohoslovcov. Prosíme tieto rodiny, aby ste sa zapísali v sakristii a zároveň už dostanete mená dvoch bohoslovcov, za ktorých sa môžete aj modliť a duchovne ich sprevádzať. Možno niektorí z nich raz budú duchovnými na Skalitom😊

Projekty: Milí veriaci, Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v rámci 2. kola súťaže pastoračných projektov, zameraných na obnovu života a vzťahov vo farnostiach a v diecéze. Počas pôstneho obdobia mohli skupinky farníkov alebo organizácie predkladať pastoračné projekty farského i celodiecézneho charakteru. Po formálnom a obsahovom vyhodnotení predložených projektov postúpilo do verejného hlasovania 9 celodiecéznych a 57 farských projektov. Hlasovanie začína 24. apríla a končí 8. mája 2022. Žilinská diecéza i takýmto spôsobom chce napĺňať synodálnu výzvu k spoločnému kráčaniu a hľadaniu nových foriem rozvoja života Cirkvi. Viac o súťaži, hlasovaní a možnosti stať sa podporovateľom – donátorom pastoračného fondu nájdete na webovej stránke cestaobnovy.sk.

Oznam biskupov: Drahí bratia a sestry ,chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Upratovanie kostola: Zvlášť ďakujeme za veľkonočné upratovanie a výzdobu kostola skupine č 20 a za milodar 200 eur.  V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 21 (od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána).