Oznamy, 3.4.2022


Prvá nedeľa: Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po svätých omšiach bude zbierka pre obete vojny na Ukrajine. Po krížovej ceste bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Zmena slávení sv. omší: Kvôli spovedaniu pred Veľkou nocou budú sv. omše vo štvrtok a piatok iba ráno o 7:05.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc tento týždeň nebude, keďže spovedáme po farnostiach pred Veľkou nocou. V stredu od 16:20, pred svätou omšou, bude adorácia Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Štvrtok: V našej farnosti bude spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou vo štvrtok od 15:30 do 18:00. Povzbudzujeme, aby ste si vykonali sv. spoveď a duchovne sa tak pripravili na slávenie sviatkov.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: V stredu po večernej sv. omši pozývame rodičov a našich tretiakov na organizačné stretnutie.

Krížová cesta: V piatok je pobožnosť krížovej cesty o 16:40. Prosíme, aby sa ju pomodlili členovia Ružencového bratstva, keďže kňazi nebudeme prítomní. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať muži.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Chvály: Pozývame Vás na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši o 20.30.

Pôstne aktivity pre deti: Deťom ponúkame pôstne aktivity, ich znenie nájdete na našej farskej stránke.

Miništrantský florbal/futbal: Všetkých miništrantov pozývame na miništrantský florbal, prípadne futbal, ktorý bude bývať každú stredu o 15:00 v športovej hale v Skalitom. Stretneme sa o 14:45 pred športovou halou. Je potrebné mať čistú športovú obuv vhodnú na halové športy, ktorá nezanecháva viditeľné farebné stopy.

Zápis: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa 5. 4. 2022 (v utorok) o 14,00 hod. v budove ročníkov 1-4 . Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a vyplnenú a podpísanú prihlášku do 1. ročníka od obidvoch rodičov. Prihlášku môžete vypísať vopred vyplnením elektronického formulára na stránke školy alebo ju budete môcť vypísať a podpísať aj v škole v deň zápisu. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle školy www.zsuskalite.edupage.org

Povzbudzujeme rodičov budúcich prváčikov, aby využili dar cirkevnej školy, ktorý máme vo farnosti na Skalitom. Cirkevná škola je školou, ktorá okrem vzdelávania poskytuje výchovu žiakov v duchu kresťanskej viery a spirituality. Zároveň pomáha rodičom budovať u detí hodnotový systém, ktorý im pomáha zorientovať sa v spleti názorov súčasnej doby. Škola je charakteristická svojou rodinnou atmosférou a individuálnym prístupom ku každému žiakovi.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 18 a za milodar 250 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie veriacich zo skupiny č. 19 (Triciatok, Kovalov potok, Sihly, od Sventka).