RodinkovoV dňoch 1.4.2022 a 3.4.2022 sme absolvovali víkendový pobyt v Rodinkove v Beluššských Slatinách spolu s rodinami, ktoré slúžia a pomáhajú pri detských sv. omšiach v nedeľu. O témach manželskej komunikácie a odpustení nám prednášal pán Mgr.  Marián Schwarz, PhD. Z Trnavskej univerzity, ktorý sa venuje manželskému poradenstvu. S pánom farárom sme sa pri slávení sv. omší zamýšľali nad témou ako nesúdiť ľudí. Naši animátori pripravili pre deti bohatý program plný hier, šantenia a súťaženia. Zaujímavé boli aj tímové hry, pri ktorých súťažili jednotlivé rodiny. Počas programu sme si našli čas aj na vzájomné rozhovory, spoznávanie sa i na sv. spoveď či súkromnú modlitbu v kaplnke. Ďakujeme Pánovi za tento vzácny čas a pekné spomienky na spoločné zážitky.