Nedeľa Dobrého pastiera

 Drahí veriaci,

reportáž aj s fotkami z návštevy našich seminaristov si môžete pozrieť tu:

https://www.ksnr.sk/nedela-dobreho-pastiera-v-zilinskej-dieceze/