Oznamy, 15.5.2022


Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dnešnej slávnosti Prvého svätého prijímania. Zvlášť ďakujeme obetavým rodičom za prípravu a upratovanie kostola, hudobníkom za sprievod, pani učiteľkám, kostolníkom a miništrantom. Nech je Vám odmenou dobrý Boh.

Púť Turzovka - Živčáková: . Odchod autobusu bude v sobotu od Kožakovho mosta o 07:00 hod. Autobus bude stáť na autobusových zastávkach.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola rodičom prvoprijímajúcich detí. Budúci týždeň bude mať službu upratovacia skupina č. 23 (Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu).