Oznamy, 22.5.2022

 


Prosebné dni: Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami za úrodu. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v pondelok.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Štvrtok: Vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána, ktorý je zároveň prikázaným sviatkom. Sväté omše z tejto slávnosti budú: v stredu večer vigilná sv. omša o 17:20 na Kudlove a vo štvrtok ráno o 7:30 pre cirkevnú školu a potom sv. omše o 12:15 a o 17:20.

Piatok: V piatok sa začíname modliť deviatnik k Duchu Svätému. Cez týždeň sa ho bude modliť kňaz po sv. omši.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. 

Seminár Otcovo srdce: Máte problém uveriť alebo žiť pravdu, že ste milované Božie dieťa? Nezažili ste nikdy vo svojom živote Božiu lásku? Máte problémy so zraneniami , neodpustením alebo so seba prijatím? Práve Vám ponúkame seminár Otcovo srdce, ktorý bude naša farnosť organizovať spolu s tímom prednášateľov a modlitebníkov. Seminár sa uskutoční v budove cirkevnej školy v dňoch 3.-5.6 (piatok-nedeľa). Nebude treba nikde cestovať, iba si treba vyhradiť tento víkend na výborné prednášky, ktoré nám poodhalia viac z toho, ako nás Boh miluje. Seminár je bezplatný. Záujemci, nech sa prihlásia v sakristii. Viac informácii o seminári sa dozviete na stránke www.seminarotcovosrdce.sk Podrobný program seminára v našej farnosti nájdete na výveske.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Stasinka z Farnosti Čadca-Kýčerka a Dominika Zagrapanová z Farnosti Skalité, ďalej Martin Urbánek a Katarína Baroniaková obaja z Farnosti Skalité, ďalej Peter Potočár a Anna Zemaníková, obaja z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 23 a za milodar 150 eur. Budúci týždeň bude mať službu upratovacia skupina č. 24 (od Petřka, od Krupeľa).