Oznamy, 29.5.2022

 

Zbierka: dnes máme zbierku na katolícke masmédiá.

Kántrové dni: V stredu, v piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsah je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v stredu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Adorácia: V stredu po sv. omši na Kudlove bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime chorých.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Chvály: V sobotu Vás pozývame na otvorenú modlitbu chvál, ktorá sa začne o 20:30 v kostole. 

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Seminár Otcovo srdce: Prihlásených účastníkov pozývame v piatok večer na sv. omšu v kostole, ktorou začne program seminára. Prosíme ochotné ženy, aby napiekli na sobotu niečo ku káve. Ďakujeme.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 24 a za milodar 150 eur . Budúci týždeň bude mať službu upratovacia skupina č. 25 (od Tomice, z Pikety, spod Krížneho).