Oznamy, 8.5.2022

 Nedeľa: Dnešná nedeľa je nedeľou, ktorú nazývame aj nedeľou Dobrého pastiera. Modlíme sa za duchovné povolania. Dnešná návšteva našich seminaristov vyvrcholí slávnostnými vešperami o 16:30, ktorým bude predsedať otec biskup Tomáš Galis. Dnes máme aj zbierku na seminár. Zároveň dnešný deň slávime ako Deň matiek. Všetky matky našej farnosti zverujeme pod ochranu Panny Márie. Pri tejto príležitosti vás obec Skalité srdečne pozýva na kultúrny program, ktorý bude o 14:00 hod v amfiteátri Skalité. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

Budúca nedeľa: Na budúcu nedeľu máme vo farnosti slávnosť Prvého sv. prijímania. Sv. omša pre tretiakov z cirkevnej školy bude o 9:00 a sv. omša pre deti zo školy na Kudlove bude o 11.00. Prosíme farníkov, ktorí nemajú v rodine túto slávnosť, aby využili sv. omše v sobotu večer a v nedeľu o 7.05 nakoľko ostatné sv. omše budú rezervované pre deti a ich rodiny. Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť. Sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu o 9.00. Nácvik detí z Kudlova bude v stredu o 18.10 v kostole a nácvik detí z cirkevnej školy bude vo štvrtok o 18.10 v kostole. 

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Pondelok: V pondelok o 18:00 bude stretnutie pastoračnej rady a farskej charity v pastoračnej miestnosti.

Chvály: V sobotu Vás pozývame na otvorenú modlitbu chvál, ktorá sa začne o 20:30 v kostole.

Pohľadnice: Pútnici, ktorí boli v Ríme si môžu po sv. omšiach vyzdvihnúť pohľadnicu na pamiatku. 

Púť Turzovka - Živčáková: Ružencové bratstvo Skalité vás srdečne pozýva na púť Turzovka – Živčáková v sobotu dňa 21.05.2022. Odchod autobusu bude od Kožakovho mosta o 07:00 hod. Autobus bude stáť na autobusových zastávkach. Cena je 8 eur na osobu. Súčasťou púte je aj svätá omša o 11:00 hod. Predpokladaný návrat je o 15:30 hod. Prihlásiť sa môžete v sakristii u p. kostolníkov.

Farský tábor: Pozývame všetky deti od 6-13 rokov na farský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch od 11.júla do 15.júla 2022. Deti sa môžu tešiť na bohatý program - kúpalisko, turistiku, nočnú hru a iné dobrodružstvá. Prihlasovanie bude prebiehať ONLINE na farskej stránke. Prihlasovanie sa spustí 29.mája o 7:30 ráno. Cena tábora je 90€. Viac informácií pribudne v priebehu týždňa na farskej stránke.

Prosba o modlitby: Naša farníčka Dominika Straková odchádza na misiu do Afriky pracovať ako lekárka. Sprevádzajme ju svojimi modlitbami a vyprosujme jej všetky milosti potrebné na toto náročné poslanie. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 22 a za milodar 100 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie rodičov prvoprijímajúcich detí.