Seminár Otcovo srdce

Výborne strávený čas v milom spoločenstve pod vedením skúsených lektorov Otcovho srdca a hlavne čas s Bohom Otcom.
Záver seminára padol presne na Turíce, čo nás ešte viac potešilo.
Viac info o seminároch na https://seminarotcovosrdce.sk/

 Drahí farníci,

máte problém uveriť alebo žiť pravdu, že ste milované Božie dieťa? Nezažili ste nikdy vo svojom živote Božiu lásku? Máte problémy so zraneniami , neodpustením alebo so seba prijatím? Práve Vám ponúkame seminár Otcovo srdce, ktorý bude naša farnosť organizovať spolu s tímom prednášateľov a modlitebníkov. Seminár sa uskutoční v budove cirkevnej školy v dňoch 3.-5.6. (piatok-nedeľa). Nebude treba nikde cestovať, iba si treba vyhradiť tento víkend na výborné prednášky, ktoré nám poodhalia viac z toho, ako nás Boh miluje. Seminár je bezplatný. Záujemci, nech sa prihlásia v sakristii. PROGRAM
 SKALITÉ  
(Budova ZŠ na Cupli)


Piatok 3.6.2022

17:20 Svätá omša v kostole

Presun do školy a večera (z vlastných zásob)

19:00 Úvodné informácie

19:30 Úvodná prednáška

20:45 Predpokladaný záver


Sobota 4.6.2022

8:30 Spoločná modlitba

9:00 Predpoludňajší blok (prednášky s prestávkami, modlitba)

12:30 Obed a voľno

15:00 Popoludňajší blok (prednášky s prestávkami, modlitba)

18:00 Svätá omša

18:45 Večera (z vlastných zásob)

19:30 Adorácia

20:30 Predpokladaný záver


Nedeľa 5.6.2022

8:30 Spoločná modlitba

9:00 Záverečná prednáška

10:00 Prestávka

10:30 Svedectvá účastníkov

11:30 Svätá omša a záver