Turzovka - Živčáková

 


V sobotu 21.5.2022 sme putovali na Živčákovú horu do chrámu Panny Márie Matky Cirkvi, kde nás so svojím požehnaním a milosťami čakala naša nebeská Matka.

V homílii nám páter Ondreja Sabó pripomenul, že: „...sme darom pre druhých... Pán Ježiš je pred nami na ceste...“  

Posilnení slovom i chlebom (aj zákuskami), zjednotení modlitbami a spevom sme sa vrátili spokojní domov. 

Ďakujeme Pánovi a Panne Márii za tento krásny a požehnaný deň. 

Ruženčiarov aj ostatných farníkov na púti sprevádzal p. kaplán Štefan Richtárik. 

Pozn. O histórii sviatku Panny Márie Matky Cirkvi viac: https://blog.postoj.sk/33417/slavime-spomienku-panny-marie-matky-cirkvi