Oznamy, 05.06.2022


Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Zmena sv. omší: V tomto týždni dôjde k zmene sv. omší, nakoľko máme viacero akcií. Vo štvrtok bude sv. omša iba ráno o 7.05. Tento deň máme kňazi celodennú rekolekciu. Večerná sv. omša vo štvrtok večer nebude. V sobotu máme vo farnosti Deň rodiny, sv. omša v tento deň bude iba jedna a to slávnostná sv. omša o 9:00. Večerná sv. omša v sobotu nebude.

Cesta do neba: Na budúcu nedeľu pri detskej sv. omši vyhodnotíme súťaž Cesta do neba. Prosíme deti, ktoré sa jej zúčastnili, aby si doniesli zbierku svätcov.

Obnova: Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca pozývajú na duchovnú obnovu, ktorá začne v piatok v kostole od 13:30.

Deň rodiny: Obec Skalité a Farnosť Skalité Vás pozývajú v sobotu na celodenný program dňa rodiny. Podrobný popis podujatí nájdete na plagáte. Stretneme sa spoločne v sobotu o 9:00 na sv. omši v kostole.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Michal Lajčák a Miroslava Varmusová z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 25 a za milodar 50 eur . Budúci týždeň bude mať službu upratovacia skupina č. 26 (Fuckov potok, od Šimurdov).