Oznamy, 12.06.2022

 


Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod.

Štvrtok: Vo štvrtok máme slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, ktorá je zároveň aj prikázaným sviatkom. Sv. omše z tejto slávnosti budú: na Kudlove v stredu večer o 17.20, vo štvrtok bude ráno sv. omša o 7:30 pre cirkevnú školu, ďalej o 12.15 a večer o 17.20, ktorá bude spojená s tzv. oltárikmi. Prosíme ženy, ktoré v minulosti pripravovali oltáriky, aby pomohli s ich prípravou.

Birmovka: Na budúci týždeň máme vo farnosti sviatosť birmovania, ktorá bude vysluhovaná na sv. omši o 10.00. Prosíme, aby ste túto sv. omšu nechali birmovancom. Sv. spoveď pre birmovancov a ich rodiny bude v sobotu o 9.00.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Michal Lajčák a Miroslava Varmusová z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Poďakovani
e: Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o priebeh včerajšieho dňa rodiny. Zároveň ďakujeme za milodary na charitu, ktoré činili 1705,43 eur. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 26 a za milodar 100 eur. V budúcom týždni prosíme o upratovanie birmovancov.