Oznamy, 19.6. 2022

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00 hod.

Farské hody: Vo piatok budeme sláviť Narodenie sv. Jána Krstiteľa, patróna nášho kostola. V nedeľu budeme pri všetkých svätých omšiach sláviť farské hody. Sv. omša o 10.00 bude slávnostná a hlavným celebrantom bude otec Ján Kulan, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach. Pri sv. omšiach bude hodová ofera.

Pre rodiny: Drahé rodiny, na budúci týždeň sa uskutoční výnimočná udalosť pre rodiny: 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa na budúcu nedeľu stretli rodiny po celom svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna. Začneme spoločným slávením Eucharistie o 11.00 a modlitbou Anjel Pána v spojení so Svätým Otcom a s rodinami na stretnutí v Ríme. Popoludní je pre vás pripravený hodnotný a zaujímavý program pre celú rodinu. Viac informácií nájdete na stránke www.ssr2022.sk.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Radoslav Bubrín a Miroslava Truchlíková z Farnosti Nová Bystrica, Dávid Lisník a Katarína Kušnírová z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh sviatosti birmovania.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola birmovancom. V budúcom týždni prosíme o upratovanie skupinu číslo 1 (u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou).