Oznamy, 26.6.2022Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh dnešnej hodovej slávnosti. Zároveň dnes máme aj hodovú zbierku. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

Slávnosť sv. Petra a Pavla: V stredu máme slávnosť a zároveň prikázaný sviatok. Sv. omše budú ráno o 7:30 pre cirkevnú školu, ďalej o 12.15 a večer na Kudlove o 17.20. Pri sv. omšiach môžete prispieť na dobročinné dielo Sv. Otca, tzv. halier sv. Petra.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Te Deum: Vo štvrtok ráno o 8:00 budeme mať ďakovnú sv. omšu Te Deum pri príležitosti ukončenia šk. roka.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime chorých.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Miloš Adamčík a Martina Štetiarová, obaja z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 1 a za milodar 200 eur. Ďakujeme zároveň rodičom birmovancov za výzdobu a milodar 800 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 2. (Na Potôčku, U Taraby, u Papíkov, Krupov).