Oznamy, 17.7.2022Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8:00 do 17:00.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Dávid Varmus zo Skalitého a Lenka Sýkorová z Krásna nad Kysucou. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 4 a za milodar 150 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 5. (Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka).

Poďakovanie záhradkárom: Poďakovať sa chceme aj všetkým záhradkárom, ktorí sa v tomto týždni zúčastnili farskej brigády strihania stromčekov.