Oznamy, 31.7.2022Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8:00 do 17:00.

Úprava svätých omší: V sobotu budú 2 sobáše, o 14:00 aj o 15:30, a preto svätá omša ráno o 07:05 bude zrušená. Večerná svätá omša s platnosťou na nedeľu bude tak ako zvyčajne o 19:25.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť.

Modlitba: V stredu po sv. omši na Kudlove bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Lukáš Potočár a Terézia Truchlíková, obaja zo Skalitého, ďalej Kristián Kopera a Simona Klušáková, obaja zo Skalitého, ďalej Jozef Turňa pochádzajúci z farnosti Skalité a Natália Dideková pochádzajúca z farnosti Staškov Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 6 a za milodar 100 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 7 (od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa).

Jubileum: V pondelok 1. augusta sa dožíva náš pán kaplán Štefan životného jubilea 30 rokov. Srdečne mu blahoželáme a vyprosujeme silu a dary Ducha Sv. do jeho kňazskej služby.