Oznamy, 3.7.2022
Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Sv. Cyrila a Metoda: V utorok máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sv. omše budú ako v nedeľu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8:00 do 17:00. Nikodémova noc cez letné prázdniny nebude bývať.

Adorácia: V stredu po sv. omši na Kudlove bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Obdobie dovoleniek: Počas dovoleniek sa navzájom zastupujeme aj s farnosťami Čierne a Svrčinovec. Prosíme o trpezlivosť, ak by v prípade viacerých pohrebov či sobášov došlo k zrušeniu nejakej sv. omše počas týždňa. O zmenách Vás budeme včas informovať. Zároveň aj Vám vyprosujeme pokojný čas oddychu a načerpanie duchovných síl.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Martin Činger z Farnosti Čadca a Janka Časnochová z Farnosti Skalité, ďalej Pavol Rucek z Farnosti Skalité a Monika Jašurková z Farnosti Čierne, ďalej Adam Gavlák a Barbora Papíková, obaja z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 2 a za milodar 200 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 3. (od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse).