Litmanová a Ľutina

 


Litmanová a Ľutina sa stali cieľmi farskej púte v pondelok 29.8.2022. Obom týmto miestam patrí prívlastok mariánske pútnické miesto. 

Litmanovú sme navštívili ako prvú v poradí. Je mladším pútnickým miestom ako Ľutina. Viac o histórii tohto pútnického miesta si môžete prečítať: https://horazvir.eu/historia-putnickeho-miesta-litmanova/

V liturgickom priestore Sanktuária Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na Hore Zvir sme slávili svätú omšu. Pán farár Martin Danišek nám v homílii sprítomnil slová, ktorými sa Panna Mária prihovorila dievčatám Ivetke a Katke pri svojom poslednom zjavení v roku 1995. Záznam z tohto zjavenia je zverejnený: https://www.youtube.com/watch?v=SZHXr2dk8jw

Po pobyte v Litmanovej sme sa presunuli do Ľutiny, ktorá sa nachádza približne hodinu cesty z Litmanovej a hoci je pre mnohých menej známym pútnickým miestom, môžeme konštatovať, že veľmi príjemným, poskytujúcim mnoho duchovných impulzov. Celý komplex nám predstavil otec Jaroslav. Prerozprával nám históriu miesta, zjavenia i stavieb v celom areáli, ku ktorým patria Bazilika MINOR v Ľutine, miniatúry drevených sakrálnych stavieb - cerkví, cesta svetla, replika pôvodného dreveného chrámu. V pútavej prednáške nám tiež predstavil štyri piliére gréckokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckych biskupov - mučeníkov. 

Ďakujeme za príjemne strávený čas v spoločenstve, ktoré sme vytvorili. 

Ďakujeme za všetky milosti, ktoré sme mohli načerpať.