Náboženstvo pre dospelých

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz Náboženstvo pre dospelých. Ako naznačuje názov, kurz je určený pre dospelých, ktorí si chcú oprášiť alebo prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Kurz pozostáva z desiatich tém rozložených do piatich stretnutí, vždy vo štvrtok večer, prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej, tiež v kostole. Na kurz môže prísť každý, no budeme radi, ak sa dopredu prihlásite, pre prihlásených máme študijné materiály, jednoduché domáce úlohy a na záver aj vysvedčenie. Vyučovanie bude prebiehať od 22. septembra do 27. októbra. Kurz bude viesť ThLic. Jozef Možiešik, PhD.
Prihlásiť sa môžete cez formulárhttps://forms.gle/TCXQ31EDxUMycTtH9   Podrobnejšie informácie nájdete na stránke  https://www.dkuza.sk/2022/08/NPD1.html