Oznamy, 28.8.2022

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri organizácii sv. omše a programu na Koščelisku. Ďakujeme aj Vám drahí veriaci za hojnú účasť a veríme, že z tejto akcie urobíme peknú tradíciu. 

Pondelok: Z dôvodu, že sa obaja kňazi zúčastňujeme farskej púte, bude v pondelok zastupovať sv. omšu pán farár zo Svrčinovca. V pondelok sa nebude spovedať. K prvému piatku začneme spovedať od utorka. Ďakujeme za porozumenie.

Púť do Litmanovej a Ľutiny: Oznamujeme prihláseným pútnikom, že budeme odchádzať dňa 29.8.2022. Autobus pôjde o 7.45 od Kožákovho mosta a bude postupne po zastávkach zbierať pútnikov. Cena za púť je 15 eur a sumu budeme vyberať pri nástupe do autobusu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8:00 do 17:00. Nikodémova noc bude v stredu od 20.00 do 22.00 hod.

Zmena sv. omše: Od 1.9.2022 meníme čas sobotnej večernej sv. omše. Táto sv. omša s platnosťou na nedeľu bude bývať pravidelne o 17.20 hod.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Kaplán navštívi svojich chorých v stredu. Pán farár navštívi chorých v piatok.

Modlitba: V stredu po sv. omši na Kudlove bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Sobota: V sobotu o 9.00 bude upratovanie pastoračnej miestnosti a jej príprava na nový školský rok. O 16.00 bude spoločné stretnutie spoločenstva Horizont. O 19.00 bude stretnutie pastoračnej rady v pastoračnej miestnosti.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Dominik Majchrák z Farnosti Skalité a Dominika Krenželáková z Farnosti Čierne. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 10 a za milodar 100  eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 11 (za Mostom, za Kocurami, u Gamrota, Bory).