Oznamy, 7.8.2022

Prvá nedeľa: Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je aj prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Úprava svätých omší počas týždňa: Kvôli zastupovaniu v susedných farnostiach dôjde v tomto týždni k úprave sv. omší. V pondelok bude sv. omša ráno o 7:05 a v piatok nebude sv. omša ráno, ale iba večer. Ďakujeme za porozumenie.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8:00 do 17:00.

Púť: 29. augusta, ktorý je dňom pracovného pokoja organizujeme jednodňovú púť po stopách mariánskych gréckokatolíckych miest. Konkrétne navštívime Litmanovú a Ľutinu. Litmanová je známa ako miesto zjavení Panny Márie na hore Zvir a Ľutina je známa zjaveniami sv. Mikuláša miestnej žene Zuzane Fekete, toto miesto bolo uznané a obdarené odpustkami pápežom Piom IX. Bližšie organizačné pokyny zverejníme na budúcu nedeľu. Záujemci sa môžu zapísať do zoznamu v sakristii.

Stavebné práce: Oznamujeme farníkom, že sme začali pripravovať projekt pre rekonštrukciu oporného múru a schodiska pred kostolom. Odborná obhliadka odhalila havarijný stav oporného múru, ktorý musíme urgentne riešiť, nakoľko stavba bezprostredne susedí s cestou prvej triedy. Práce budú prebiehať v etapách. Prvú etapu by sme chceli uskutočniť už tento rok na jeseň v prípade priaznivého počasia. Zároveň na jeseň zrealizujeme aj pripojenie farskej budovy na kanalizáciu. Prosíme všetkých o trpezlivosť a opatrnosť v čase, kedy budú pred kostolom prebiehať stavebné práce.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Ladislav Laš zo Skalitého a Tatiana Valková z Farnosti Čadca-Kýčerka. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 7 a za milodar 60 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 8 (od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala).