Oznamy, 11.9. 2022Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8:00 do 17:00. Nikodémova noc bude v stredu od 20.00 do 22.00 hod. V stredu večer nebude sv. omša v kaplnke na Kudlove, ale bude na kopci Grúň pri nových krížoch, ktoré pri sv. omši o 17.20 požehnáme. Požehnané kríže boli od nepamäti symbolom Božej ochrany nad obcami a pomáhali upriamovať okoloidúcich na význam Ježišovho utrpenia.

Štvrtok: Vo štvrtok máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Sv. omše budú tak, ako v nedeľu. O 13.30 Vás srdečne požívame na tradičnú Mariánsku pieseň. Hlavnými účinkujúcimi budú Monika Kandráčová, Vlasta Mudríková a ďalší. Viac informácii nájdete na výveske i na našej farskej stránke. Večer o 20.00 sa spoločne pomodlíme cestu Sedembolestnej okolo kaplniek nad kostolom. Modlitbou nás prevedú naši chlapi, ale pozývame Vás všetkých. Začneme v kostole o 20.00. Modlitbu obetujeme za oslobodenie od závislostí v našej farnosti. Prosíme, aby ste si do procesie priniesli sviece.  Pri tejto príležitosti sa nanovo rozsvietia kaplnky, v ktorých boli vymenené staré svietidlá za moderné led osvetlenie. Touto cestou chceme poďakovať pánovi Jurajovi Krčmárikovi a firme ELTRO-Electric , ktorá darovala kaplnkám nové osvetlenie.

Piatok: V piatok pozývame všetkých členov Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca na spoločnú sv. omšu o 12.15. Pozývame aj ostatných sympatizantov, prípadne nových členov na stretnutie so sestrou Katarínou. Z tohto dôvodu v piatok ranná sv. omša nebude.

Sobota: V sobotu 17.9.2022 pozývame na farskú opekačku, ktorá sa začne o 9.00 vo farskej záhrade. Spoločne si opečieme na ohni nejaké dobroty a bude aj kofola. Zároveň v sobotu pozýva pán farár zo Zwardoňa na medzinárodnú krížovú cestu, ktorá sa tiež začína o 9.00. Všetci ste srdečne pozvaní.

Nedeľa: V nedeľu slávime vo farnosti patrocínium kaplnky na Kudlove. Slávnosť začneme spoločnou procesiou so sochou Panny Márie o 10.00 od kostola. Procesiu obetujeme za všetkých chorých v našej farnosti. O 11.00 bude slávnostná sv. omša v kaplnke na Kudlove. Hlavným celebrantom bude novokňaz Mgr. Štefan Lašo, kaplán v Čadci, ktorý pri sv. omši udelí aj svoje novokňazské požehnanie. Na budúcu nedeľu je aj zbierka na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.

Miništrantský florbal/futbal: Všetkých miništrantov pozývame na miništrantský florbal, prípadne futbal, ktorý bude bývať každú stredu o 15:00 v športovej hale v Skalitom. Stretneme sa o 14:45 pred športovou halou. Je potrebné mať čistú športovú obuv vhodnú na halové športy, ktorá nezanecháva viditeľné farebné stopy.

Prihlášky: Počas septembra prebieha prihlasovanie na Prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania. Prihlášky budeme rozdávať žiakom v škole, nakoľko kňazi učíme v treťom aj deviatom ročníku na oboch školách. Birmovka bude pre deviaty ročník ZŠ. Ak by niekto starší mal záujem o tieto sviatosti, nech sa nahlási vo farskej kancelárii.

Náboženstvo pre dospelých: V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz Náboženstvo pre dospelých. Ako naznačuje názov, kurz je určený pre dospelých, ktorí si chcú oprášiť alebo prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Kurz pozostáva z desiatich tém rozložených do piatich stretnutí, vždy vo štvrtok večer, prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej, tiež v kostole. Na kurz môže prísť každý, no budeme radi, ak sa dopredu prihlásite, pre prihlásených máme študijné materiály, jednoduché domáce úlohy a na záver aj vysvedčenie. Vyučovanie bude prebiehať od 22. septembra do 27. októbra. Kurz bude viesť Jozef Možiešik. Viac informácii nájdete na farskej stránke. Tí, ktorí nepracujete s internetom, môžete sa prihlásiť aj v sakristii kostola.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Miroslav Budoš z Farnosti Krásno nad Kysucou a Stanislava Serafinová zo Skalitého, ďalej Adam Husár z Farnosti Žilina-Vlčince a Soňa Koperová pochádzajúca z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 12 a za milodar 100  eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 13 (od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka).