Oznamy, 18.9.2022


Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh dnešnej slávnosti. Nech je Vám sám Pán odmenou.

Zbierka: Dnes máme zbierku na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Kántrové dni: Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Formulár sv. omše na Poďakovanie za úrodu budeme slúžiť v sobotu ráno. 

Nikodémova noc: Tento týždeň bude Nikodémova noc v utorok od 20.00 do 22.00.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. 

Náboženstvo pre dospelých: Prihláseným na kurz pripomíname, že začne tento štvrtok sv. omšou. Teší sa na Vás bývalý farár vdp. Jozef Možiešik.

Sv. omša za účasti poľovníkov: Na budúcu nedeľu Vás srdečne pozývame na sv. omšu za účasti poľovníkov o 14.00 v kostole. Hlavným celebrantom bude vdp. Anton Duník. Po sv. omši Vás poľovníci pozývajú na spoločné agapé. 

Púť: Ružencové bratstvo na Skalitom pozýva na púť na horu Butkov dňa 15.10.2022. Odchod autobusu bude o 6:45 od Kožákovho mosta. Cena za púť je 10 eur. Predpokladaný návrat je okolo 16.00 hod. Prihlasovať sa môžete v sakristii u pánov kostolníkov.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Miroslav Budoš z Farnosti Krásno nad Kysucou a Stanislava Serafinová zo Skalitého, ďalej Adam Husár z Farnosti Žilina-Vlčince a Soňa Koperová pochádzajúca z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 13 a za milodar 50 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 14 (z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu).