Oznamy, 25.9.2022Poďakovanie: Ďakujeme bohuznámym chlapom, ktorí včera pomáhali pri čistení kostola. Vašu ochotu nech odmení dobrý Boh.

Pozvanie: Poľovnícke združenie Skaľanka Vás pozýva dnes do kostola o 14.00 na sv. omšu ku cti sv. Huberta. Slávnostným kazateľom bude bývalý správca farnosti vdp. Anton Duník. Po skončení sv. omše poľovníci pozývajú na agapé, kde sa bude podávať výborný guľáš.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. 

Náboženstvo pre dospelých: Prihláseným na kurz pripomíname, že kurz býva vo štvrtok a začína sv. omšou. Teší sa na Vás bývalý farár vdp. Jozef Možiešik.

Výročie založenia cirkevnej školy: Srdečne Vás pozývame v piatok na slávnostnú sv. omšu o 9.00, pri ktorej poďakujeme za 30 rokov existencie cirkevnej školy. Hlavným celebrantom bude žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Z tohto dôvodu v piatok ranná sv. omša nebude.

Mesiac október: Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Pri sv. omšiach bude aj prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Sobota: V sobotu, ktorá je prvou v mesiaci sa spoločne pomodlíme spolu s kňazom fatimskú pobožnosť, ktorá začne ráno o 6:25.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Adam Husár z Farnosti Žilina-Vlčince a Soňa Koperová pochádzajúca z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 14 a za milodar 100 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 15 (Čanecký potok, Briežok)