Oznamy, 4.9.2022Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca.

Poďakovanie: Ďakujeme bohuznámemu darcovi za zemiaky, ktoré nám daroval na faru. Ďakujeme zároveň aj farníkom, ktorí včera pomáhali pri upratovaní pastoračnej miestnosti a kosení.  Nech je Vám sám Pán odmenou😊

Pondelok: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta oznamuje, že školský rok sa začína v pondelok 5. septembra svätou omšou o 8,00 hod. vo farskom kostole. Prosíme všetkých žiakov (aj ročníky 5-9), aby sa zhromaždili o 7,45 hod. na námestí pred budovou školy pre 1. st. Na svätú omšu pôjdu v sprievode svojich triednych učiteľov. Žiaci prvého ročníka so svojimi rodičmi prídu na sv. omšu do kostola o 8,00 hod. Prosíme prváčikov, aby si so sebou priniesli školskú tašku a peračník. Po sv. omši sa uskutoční slávnostné otvorenie nového školského roka na námestí pred budovou školy pre 1. st. V pondelok pri obidvoch sv. omšiach budeme vyprosovať dary Ducha Sv. pre žiakov i učiteľov.

Sv. omše za účastí detí: Od budúcej nedele budú opäť bývať sv. omše s príhovorom pre deti v nedeľu o 8:30. Účasť na tejto sv. omši je súčasťou prípravy na Prvé sv. prijímanie.

Streda: V stredu ráno o 7:30 bude školská sv. omša ako býva zvykom. Prosíme dospelých, aby rešpektovali, že v stredu ráno je sv. spoveď určená iba žiakom. Dospelým sme k dispozícii v iných časoch. V stredu bude celodenná adorácia od 8:00 do 17:00. Nikodémova noc bude v stredu od 20.00 do 22.00 hod.

Miništrantský florbal/futbal: Všetkých miništrantov pozývame na miništrantský florbal, prípadne futbal, ktorý bude bývať každú stredu o 15:00 v športovej hale v Skalitom. Stretneme sa o 14:45 pred športovou halou. Je potrebné mať čistú športovú obuv vhodnú na halové športy, ktorá nezanecháva viditeľné farebné stopy.

Zmena sv. omše: Od 1.9.2022 meníme čas sobotnej večernej sv. omše. Táto sv. omša s platnosťou na nedeľu bude bývať pravidelne o 17.20 hod.

Piatok: V piatok po sv. omši bude stretnutie farskej charity v pastoračnej miestnosti.

Prihlášky: Počas septembra prebieha prihlasovanie na Prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania. Prihlášky budeme rozdávať žiakom v škole, nakoľko kňazi učíme v treťom aj deviatom ročníku na oboch školách. Birmovka bude pre deviaty ročník ZŠ. Ak by niekto starší mal záujem o tieto sviatosti, nech sa nahlási vo farskej kancelárii.

Náboženstvo pre dospelých: V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz Náboženstvo pre dospelých. Ako naznačuje názov, kurz je určený pre dospelých, ktorí si chcú oprášiť alebo prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Kurz pozostáva z desiatich tém rozložených do piatich stretnutí, vždy vo štvrtok večer, prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej, tiež v kostole. Na kurz môže prísť každý, no budeme radi, ak sa dopredu prihlásite, pre prihlásených máme študijné materiály, jednoduché domáce úlohy a na záver aj vysvedčenie. Vyučovanie bude prebiehať od 22. septembra do 27. októbra. Kurz bude viesť Jozef Možiešik. Viac informácii nájdete na farskej stránke.

Farská opekačka: O dva týždne v sobotu (17.9.2022) sa vo farskej záhrade uskutoční farská opekačka.  Začneme o 9.00 ráno.  Ste srdečne pozvaní. 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Dominik Majchrák z Farnosti Skalité a Dominika Krenželáková z Farnosti Čierne, ďalej Marián Gerát a Zuzana Jargašová obaja z Farnosti Skalité. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 11 a za milodar 50 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 12 (u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka).